Home

Nieuws

Project vluchtelingen Bent u op zoek naar hulpverlening voor: minderjarige vluchtelingen; niet-begeleide minderjarigen (ook wanneer de asielaanvraag nog niet is goedgekeurd); of volwassenen tot 25 jaar, die nog geen verdere opvolging hebben in een (andere) GGZ-instantie? Dan kunt u beroep doen op het Project Vluchtelingen, een initiatief dat uitgaat van CGG Ahasverus. Het project wordt eveneens ondersteund...
Yuneco: crisiszorg voor jongeren In het kader van de “Gids naar een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren” ging in april 2016 in Vlaams-Brabant het crisisprogramma van het GGZ-jeugdnetwerk YUNECO van start. Vanuit 5 standplaatsen in de provincie (Halle, Asse, Vilvoorde, Leuven en Aarschot) kan bij een acuut beleefde noodsituatie, waarbij de draaglast de draagkracht van het systeem...
Aanbod verwijshulp eetexpert Eetexpert heeft een nieuw aanbod: Vanaf nu kan elke Vlaming, hulpverlener of algemeen publiek, bij de helpdesk terecht voor verwijshulp bij eet- en gewichtsproblemen. Eetexpert beschikt over contactgegevens van meer dan 1000 Vlaamse hulpverleners (diëtisten, psychologen, gespecialiseerde klinieken…) verspreid over Vlaanderen. Deze ondersteuning is gratis dankzij...
Tournée Minérale; Een maand zonder alcohol 01-28/02 VAD en Stichting tegen Kanker werken samen aan  een campagne. Het is al een paar jaar een opkomende rage: een hele maand geen druppel alcohol drinken. Tot nu toe waren dat voornamelijk spontane beslissingen van individuen. Zij deden het als gezondheidskuur of om even de uitdaging ‘kan ik zonder?’ aan te gaan. VAD wil nu, in samenwerking met Stichting tegen Kanker, op dit...
Project 'Give me a break: Talk about it' Naar aanleiding van de dag van de geestelijke gezondheid op 10 oktober promoot het Overlegplatform Geestelijke Gezondheid Vlaams-Brabant onderstaande videoclip 'Talk about it'.   Vanuit het Project 'Give me a break' werd met steun van het Fonds GavoorGeluk (Koning Boudewijnstichting) de videoclip 'Talk about it' gerealiseerd. De clip, gecreëerd ...
ALS Liaison Het doel van de ALS liaison is pALS (patiënten met ALS) in een vergevorderd stadium, bij te staan in hun thuissituatie zodat zij daar zolang mogelijk kunnen verblijven. ALS is een zenuwspierziekte, waarbij men gemiddeld reeds 33 maanden na de diagnose overlijdt.Vaak hebben pALS in acute situaties nood aan een zorgoverleg, praktische informatie of ondersteuning. Zodat er...
Gespreksgroep nabestaanden na zelfdoding Met veel trots stelt CGG PassAnt een nieuwe gespreksgroep voor. Deze is gericht op adolescente nabestaanden na zelfdoding tussen 15 en 21 jaar. Zij kunnen bij CGG PassAnt terecht om andere nabestaanden te leren kennen, hun verhaal te doen, ervaringen uit te wisselen en (h)erkenning te vinden.   Deze groep is een 'open' gespreksgroep. Hiermee bedoelen ze dat deze groepen niet beperkt...
Voorstelling project vluchtelingen Charlotte De Pourcq en Karlien Verstegen (Solentra, UZ Brussel) stellen graag het Project Vluchtelingen aan u voor, dat uitgaat van CGG Ahasverus. Om dit project te realiseren werden extra middelen vrijgemaakt, die gelden tot het einde van het jaar 2016. project wordt eveneens ondersteund door Solentra, de vzw die transculturele diagnostiek en therapie aanbiedt aan migranten en...
Start reeks sessies psycho-educatiepakket “Dementie en nu” In Vlaanderen woont bijna 65% van alle mensen met dementie thuis: alleen of met een naaste. Na de diagnose van een of andere vorm van dementie zijn er vaak heel wat vragen.Praktische vragen zoals ‘Dementie…. en nu?’, maar evenzeer vragen op emotioneel vlak. Hoe lukt het om te zorgen voor de persoon met dementie en toch ook te zorgen voor jezelf.Naasten van mensen met dementie...
Campagne ‘Spanning, ruzie of ambras? Reageer gepast’ Spanningen, conflicten, lastig en agressief gedrag. Je krijgt hier op je werk mee te maken. Kunst is om signalen bij jezelf en de andere vroeg op te merken en tijdig te reageren. Want als je ze ongemoeid laat, verpesten ze de sfeer. Ze tasten het welzijn en de veiligheid aan, worden een broeihaard en escaleren naar een zwaar incident. Maar hoe reageer je professioneel en gepast op...
Regionale psychologenkringen | Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen Momenteel stimuleert de Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP) de creatie van regionale psychologenkringen naar analogie van de huisartsenkringen. Doelstelling is om klinisch psychologen binnen de Vlaamse zorgregio’s te verzamelen en in contact te brengen met de andere lokale gezondheidsactoren en - structuren. Via dit opzet wordt voldaan aan de eisen die worden gesteld...
Praatcafé Dementie Vlaams-Brabant 2016 Een praatcafé dementie is een bijeenkomst voor familieleden van personen met een dementie en andere geïnteresseerden. Het heeft voor een deel de gemoedelijkheid zoals we die van een gewoon café kennen. Muziek en een glas horen er dus bij. Het praatcafé is vrij en gratis toegankelijk voor alle familieleden en geïnteresseerden.  In het praatcafé...