Home

Nieuws

POP Arbeidsreïntegratie 17/6 POP Op 17 juni staat het POP in het teken van arbeidsreïntegratie: Mevr. Stefany Tan (GTB afdeling Vlaams-Brabant) zal ons door de bomen het overzichtelijke bos der arbeidsreïntegratie tonen. Psychiater dr. Johan Newell, zal er de werking van het recent opgestarte psychosociaal revalidatiecentrum Perron 70 toelichten. Vrijdag 17 juni 15-16.30uur Inschrijven via stijn@zenneland....
Terugkomdagen referentiepersoon dementie 4/12, 19/2, 15/4, 17/6 Voor referentiepersonen dementie uit de provincie Vlaams-Brabant die de opleiding ‘Referentiepersoon dementie’ hebben beëindigd. Meer dan 220 professionelen in Vlaams-Brabant zijn reeds opgeleid tot referentiepersoon dementie. Het Expertisecentrum Dementie Memo vindt het belangrijk om hen te blijven inspireren. Daarom startte Memo in 2014 met de vormingsreeks ‘terugkomdagen...
Regionale psychologenkringen | Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen Momenteel stimuleert de Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP) de creatie van regionale psychologenkringen naar analogie van de huisartsenkringen. Doelstelling is om klinisch psychologen binnen de Vlaamse zorgregio’s te verzamelen en in contact te brengen met de andere lokale gezondheidsactoren en - structuren. Via dit opzet wordt voldaan aan de eisen die worden gesteld...
Vorming 'Een kijk op handicap' 16/06 In veel voorzieningen, scholen voor buitengewoon onderwijs, dagcentra, ... werken mensen die zelden of nooit in aanmerking komen voor vorming of opleiding. Wij denken dan bijv. aan buschauffeurs en -begeleiders, aan mensen die in keuken of onderhoud werken of in gezinnen als ‘verzorgenden’ of ‘poetshulp’, ... Nochtans zijn ook deze mensen erg nauw betrokken bij...
Mantelzorgers vormingsmomenten 20/06, 19/09, 21/11 Mantelzorgers zijn onmisbaar. Zorg dragen voor elkaar is vaak heel gewoon binnen gezinnen, maar zeker niet vanzelfsprekend. Zorgen voor een familielid kan voldoening geven, het versterkt de relatie vaak. Maar de zorg kan zwaar doorwegen. Als er wordt geïnformeerd naar het aantal uren dat ze zorgen... gaat dit vaak over 24u op 24, 7 dagen op 7. Daarom organiseert het Zorgloket...
Theatervoorstelling Weerzien 2/12 Naar jaarlijkse traditie biedt ook dit jaar het bestuur van Lokale SEL Werkgroep Zennevallei een gratis theatervoorstelling aan zijn zorgverstrekkers, mantelzorgers en vrijwilligers aan voor hun tomeloze inzet en goede zorgen van het voorbije jaar. Dit jaar is, na het succes van 'Afscheid' met dezelfde acteurs, de keuze gevallen op,'Weerzien'.  'Weerzien' is...
Familieavonden psychose 02/03-01/06 Dit is een gespreksgroep voor familieleden van personen met een psychotische problematiek. Het aanbod bestaat uit zeven avonden waarin ze zowel informatie geven als ervaringen uitwisselen.   THEMA’S die aan bod komen:  symptomen van psychose  hoe hier mee omgaan  drugs en psychose  medicatie  psychosociale behandeling  communicatie  zelfzorg  grenzen...
Praatcafé Dementie Vlaams-Brabant 2016 Een praatcafé dementie is een bijeenkomst voor familieleden van personen met een dementie en andere geïnteresseerden. Het heeft voor een deel de gemoedelijkheid zoals we die van een gewoon café kennen. Muziek en een glas horen er dus bij. Het praatcafé is vrij en gratis toegankelijk voor alle familieleden en geïnteresseerden.  In het praatcafé...