Home

Nieuws

Yuneco: crisiszorg voor jongeren In het kader van de “Gids naar een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren” ging in april 2016 in Vlaams-Brabant het crisisprogramma van het GGZ-jeugdnetwerk YUNECO van start. Vanuit 5 standplaatsen in de provincie (Halle, Asse, Vilvoorde, Leuven en Aarschot) kan bij een acuut beleefde noodsituatie, waarbij de draaglast de draagkracht van het systeem...
Campagne ‘Spanning, ruzie of ambras? Reageer gepast’ Spanningen, conflicten, lastig en agressief gedrag. Je krijgt hier op je werk mee te maken. Kunst is om signalen bij jezelf en de andere vroeg op te merken en tijdig te reageren. Want als je ze ongemoeid laat, verpesten ze de sfeer. Ze tasten het welzijn en de veiligheid aan, worden een broeihaard en escaleren naar een zwaar incident. Maar hoe reageer je professioneel en gepast op...
Regionale psychologenkringen | Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen Momenteel stimuleert de Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP) de creatie van regionale psychologenkringen naar analogie van de huisartsenkringen. Doelstelling is om klinisch psychologen binnen de Vlaamse zorgregio’s te verzamelen en in contact te brengen met de andere lokale gezondheidsactoren en - structuren. Via dit opzet wordt voldaan aan de eisen die worden gesteld...
Mantelzorgers vormingsmomenten 20/06, 19/09, 21/11 Mantelzorgers zijn onmisbaar. Zorg dragen voor elkaar is vaak heel gewoon binnen gezinnen, maar zeker niet vanzelfsprekend. Zorgen voor een familielid kan voldoening geven, het versterkt de relatie vaak. Maar de zorg kan zwaar doorwegen. Als er wordt geïnformeerd naar het aantal uren dat ze zorgen... gaat dit vaak over 24u op 24, 7 dagen op 7. Daarom organiseert het Zorgloket...
Theatervoorstelling Weerzien 2/12 Naar jaarlijkse traditie biedt ook dit jaar het bestuur van Lokale SEL Werkgroep Zennevallei een gratis theatervoorstelling aan zijn zorgverstrekkers, mantelzorgers en vrijwilligers aan voor hun tomeloze inzet en goede zorgen van het voorbije jaar. Dit jaar is, na het succes van 'Afscheid' met dezelfde acteurs, de keuze gevallen op,'Weerzien'.  'Weerzien' is...
Praatcafé Dementie Vlaams-Brabant 2016 Een praatcafé dementie is een bijeenkomst voor familieleden van personen met een dementie en andere geïnteresseerden. Het heeft voor een deel de gemoedelijkheid zoals we die van een gewoon café kennen. Muziek en een glas horen er dus bij. Het praatcafé is vrij en gratis toegankelijk voor alle familieleden en geïnteresseerden.  In het praatcafé...