LSW Hoofdsite

Privacy

We doen het nodige om de persoonsgegevens in alle veiligheid en vertrouwen te beheren en te gebruiken. We verwijzen graag naar onze privacyverklaring.

 

Hervorming van de eerste lijn

Eerstelijnsconferentie en beleidsvisie

Mid februari ging de eerstelijnsconferentie door waar de reorganisatie van de eerstelijnsgezondheidszorg voor de komende jaren uit de doeken werd gedaan.

> Alle rapporten en presentaties kan u hier terug vinden. 

Lokale SEL Werkgroepen

Lokale SEL Werkgroepen

Het SEL is opgedeeld in lokale afdelingen of lokale SEL werkgroepen, kortweg LSW's, die eigen lokale overlegplatformen, vormingen en andere activiteiten organiseren. Elke LSW bestaat uit één of meerdere gemeenten en heeft zijn eigen bestuursplatform, voorzitter en contactverantwoordelijke(n). Klik hieronder op de LSW van uw keuze voor meer informatie:

ALLeRT (Affligem, Liedekerke, Lennik, Roosdaal, Ternat)

Asse

Nieuws

In de loop van 2016 nam het OCMW van Wemmel het besluit om in de eigen gemeente ook een Lokale SEL Werkgroep op te starten. Daarmee is Wemmel de 13e LSW in SEL Zorgnetwerk Zenneland en de 2e faciliteitengemeente na Sint-Genesius-Rode die zich inschakelt in ons Zorgnetwerk.

Contactinfo

Ondervoorzitter

 

LSW Wemmel

In de loop van 2016 nam het OCMW van Wemmel het besluit om in de eigen gemeente ook een Lokale SEL Werkgroep op te starten. Daarmee is Wemmel de 13e LSW in SEL Zorgnetwerk Zenneland en de 2e faciliteitengemeente na Sint-Genesius-Rode die zich inschakelt in ons Zorgnetwerk.

Raamakkoord met ziekenhuizen

Een van de opdrachten van het SEL bestaat erin om samenwerkingsovereenkomsten te sluiten met minstens de ziekenhuizen, rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen, dagverzorgingscentra en centra voor kortverblijf om het zorgcontinuüm te verzekeren. Die overeenkomsten hebben tot doel een vlotte overgang te realiseren van de thuissituatie naar een residentiële of semiresidentiële voorziening of ziekenhuis en omgekeerd.

Zorgteamformulier

Huisarts, kinesitherapeut, thuisverpleging, gezinszorg, maatschappelijk werker, … word jij thuis bijgestaan door verschillende zorgverleners? Samen vormen zij je zorgteam.

Inhoud syndiceren