LSW VilMa

LSW VilMa verzorgt de communicatie tussen de verschillende eerstelijnswerkers.
Tot eind 2009 werd dit voornamelijk gedaan door vergaderingen waarin de verschillende takken van de gezondheidszorg vertegenwoordigd waren.
Hier werd informatie uitgewisseld, problemen aangekaart, en oplossingen voorgesteld.
Ook probeerden we de verschillende diensen en hulpverstrekkers in kaart te brengen en werd er een compendium met adressen en telefoonnummers samengesteld.

Sinds 2010 zitten we met een andere aanpak die we begin 2011 zullen evalueren.
Er worden nu maar een paar vergaderingen per jaar georganiseerd, waarin een aantal onderwerpen naar voor worden geschoven en deze worden uitgewerkt in 4 piekuurtjes en 1 infoavond.
De bedoeling van de piekuurtjes is dat het onderwerp verschillende zorgverleners kan boeien, en vaak ook gebracht wordt door verschillende zorgverleners samen. Zo leren zij elkaar kennen door de voorbereiding en kunnen zij hun werking beter naar voren brengen (niet enkel samen aan een tafel vergaderen). vb. thema ouderen: Zilverpunt-sociale dienst ziekenhuis-palliatieve zorg.

De info-avond is eerder voor de bevolking en eventuele geïnteresseerde zorgverleners bedoeld.
vb. diabetes (huisarts-diëtiste-zorgtrajectpromotor-diabeteseducator-patiëntengetuigenis)

Zo trachten we door het laten samenwerken van de zorgverleners, elkaar beter te leren kennen, en zo een betere samenwerking op gang te brengen.

Dr. Katrin Van Haver
Voorzitter LSW VilMa