LSW ALLeRT

Algemene vergadering 15-03

Telefonische informatiedienst voor personen met een beperking

Onze dienst is een gratis informatie- en verwijzingsdienst voor personen met een beperking, hun familieleden, zorgverleners en andere geïnteresseerden.

Start reeks sessies psycho-educatiepakket “Dementie en nu”

In Vlaanderen woont bijna 65% van alle mensen met dementie thuis: alleen of met een naaste. Na de diagnose van een of andere vorm van dementie zijn er vaak heel wat vragen.Praktische vragen zoals ‘Dementie…. en nu?’, maar evenzeer vragen op emotioneel vlak. Hoe lukt het om te zorgen voor de persoon met dementie en toch ook te zorgen voor jezelf.Naasten van mensen met dementie voelen zich hiermee vaak alleen.

Campagne ‘Spanning, ruzie of ambras? Reageer gepast’

Spanningen, conflicten, lastig en agressief gedrag. Je krijgt hier op je werk mee te maken. Kunst is om signalen bij jezelf en de andere vroeg op te merken en tijdig te reageren. Want als je ze ongemoeid laat, verpesten ze de sfeer.

LSW

Lokale SEL Werkgroepen

Contactinfo

Voorzitter

 

Jacques Van der Donckt
Huisarts

 054/31.98.61

LSW ALLeRT

Anders gezegd: een alerte groep die lokaal de samenwerking van de eerste lijn bevordert. Dat is het in een notendop.
Dat de OCMW’s met hun sterk uitgebouwde gemeentelijke structuur hier de eerste viool spelen is evident, dat de patiënt centraal moet staan in de thuiszorg is het des te meer en dat er een prima samenwerking moet zijn tussen de zorgverleners, is de absolute voorwaarde.

Inhoud syndiceren