LSW Dilbeek

Algemene vergadering 15-03

Telefonische informatiedienst voor personen met een beperking

Onze dienst is een gratis informatie- en verwijzingsdienst voor personen met een beperking, hun familieleden, zorgverleners en andere geïnteresseerden.

Start reeks sessies psycho-educatiepakket “Dementie en nu”

In Vlaanderen woont bijna 65% van alle mensen met dementie thuis: alleen of met een naaste. Na de diagnose van een of andere vorm van dementie zijn er vaak heel wat vragen.Praktische vragen zoals ‘Dementie…. en nu?’, maar evenzeer vragen op emotioneel vlak. Hoe lukt het om te zorgen voor de persoon met dementie en toch ook te zorgen voor jezelf.Naasten van mensen met dementie voelen zich hiermee vaak alleen.

Campagne ‘Spanning, ruzie of ambras? Reageer gepast’

Spanningen, conflicten, lastig en agressief gedrag. Je krijgt hier op je werk mee te maken. Kunst is om signalen bij jezelf en de andere vroeg op te merken en tijdig te reageren. Want als je ze ongemoeid laat, verpesten ze de sfeer.

LSW

Lokale SEL Werkgroepen

LSW Dilbeek

In 1995 werd op vraag van de artsenkring Pajottenland een Dilbeekse huisarts aangezocht om te werken aan de uitbouw van een samenwerkingsinitiatief in de thuiszorg (SIT).
Na heel wat vergaderen met Dilbeekse hulpverleners besliste de OCMW-raad om met ingang van 1.01.1997 over te gaan tot de oprichting van een SIT-Dilbeek. Hierdoor werd de aanzet gegeven tot een nauwere samenwerking met de hulpverleners uit de thuiszorg waarbij de patiënt centraal staat.

Inhoud syndiceren