LSW Vilma

Algemene vergadering 15-03

Telefonische informatiedienst voor personen met een beperking

Onze dienst is een gratis informatie- en verwijzingsdienst voor personen met een beperking, hun familieleden, zorgverleners en andere geïnteresseerden.

Start reeks sessies psycho-educatiepakket “Dementie en nu”

In Vlaanderen woont bijna 65% van alle mensen met dementie thuis: alleen of met een naaste. Na de diagnose van een of andere vorm van dementie zijn er vaak heel wat vragen.Praktische vragen zoals ‘Dementie…. en nu?’, maar evenzeer vragen op emotioneel vlak. Hoe lukt het om te zorgen voor de persoon met dementie en toch ook te zorgen voor jezelf.Naasten van mensen met dementie voelen zich hiermee vaak alleen.

Campagne ‘Spanning, ruzie of ambras? Reageer gepast’

Spanningen, conflicten, lastig en agressief gedrag. Je krijgt hier op je werk mee te maken. Kunst is om signalen bij jezelf en de andere vroeg op te merken en tijdig te reageren. Want als je ze ongemoeid laat, verpesten ze de sfeer.

Piekuurtje LSW VilMa 2 februari 2016

Uitnodiging ELP LSW VilMa 17/11

Agenda:

  • Gastspreker: Marc Bosmans (Nurtricia) zal een korte uiteenzetting geven rond aanvullende/medische voeding
  • Jaarplanning 2016

 Donderdag 17/11/2015 om 12u30 - 14u

"Hoe angsten overwinnen ?" Een geanimeerde infosessie

SEL Zorgnetwerk Zenneland vzw/LSW VilMa en de Regionale Dienstencentra van de Liberale Mutualiteit, de Socialistische Mutualiteit Brabant en de Christelijke Mutualiteit organiseren samen een infoavond voor het brede publiek te Vilvoorde.

"Hoe angsten overwinnen ?"  Een geanimeerde infosessie.

Bart de Saeger (Klinisch psycholoog - gedragstherapeut) en Peter Lambert (acteur) illustreren op bijzondere wijze hoe angsten ontstaan, wat angsten doen en hoe je ze kan overwinnen.

LSW

Lokale SEL Werkgroepen

LSW VilMa

LSW VilMa verzorgt de communicatie tussen de verschillende eerstelijnswerkers.
Tot eind 2009 werd dit voornamelijk gedaan door vergaderingen waarin de verschillende takken van de gezondheidszorg vertegenwoordigd waren.
Hier werd informatie uitgewisseld, problemen aangekaart, en oplossingen voorgesteld.
Ook probeerden we de verschillende diensen en hulpverstrekkers in kaart te brengen en werd er een compendium met adressen en telefoonnummers samengesteld.

Inhoud syndiceren