Eerstelijnspsychologie

Zoals iedereen in zijn leven geconfronteerd wordt met bepaalde lichamelijke problemen, krijgt men ook wel eens te kampen met psychische moeilijkheden.
Via een aantal gesprekken gaan de eerstelijnspsychologen samen met u op zoek naar een gepaste oplossing.
Indien nodig zal u voor verdere behandeling op weg geholpen worden naar meer gespecialiseerde hulpverlening, in nauwe samenwerking met uw huisarts en de andere partners in de psychische hulpverlening.

U kan bij de eerstelijnspsychologen terecht voor:                 

 • lichamelijke klachten zonder duidelijke medische oorzaak
 • depressieve gevoelens
 • stress
 • relationele problemen
 • levensfaseproblemen
 • angsten
 • gebrek aan zelfvertrouwen
 • slaapproblemen
 • middelengebruik
 • opvoedingsondersteuning
 • rouw- en verliesverwerking
 • eet- en gewichtsproblemen

Onze medewerkers

Al onze medewerkers zijn erkend door de psychologencommissie en mogen de titel van psycholoog dragen.

Onze medewerkers onderschrijven de deontologische code voor psychologen: alles wat er tijdens een consultatie gezegd wordt valt onder het strikte beroepsgeheim.

Patricia Wastiels

 0468/13.18.50

Bereikbaar op:
MA, DI 9-17uur 

Regio Herne-Gooik 

Gwendolyn Fontaine 

 0468/13.18.47

Bereikbaar op:
WOE-VM, DO-VRIJ 9-17uur

Regio Roosdaal-Ternat

Afspraken en tarieven

Gelieve uw huisarts te contacteren om een eerste gesprek te plannen.

De eerstelijnspsychologen zijn beschikbaar voor bewoners van deze gemeenten:

 

Standaard wordt een tarief van 9 euro aangerekend per gesprek. In een aantal gevallen (voor gedetineerden, asielzoekers, mensen zonder wettig verblijf, crisissituaties en personen met een omnio-statuut) zijn de consultaties gratis.

Lees hier meer over de eerstelijnspsychologische functie in Vlaanderen.

Lees hier het onderzoeksrapport van LUCAS naar de eerstelijnspsychologische functie.