Vitalink

Vitalink is een digitaal platform waar patiënten hun zorg- en welzijnsgegevens ter beschikking kunnen stellen van alle actoren die hem of haar verzorgen, en dat over alle disciplines heen (van huisarts tot thuisverpleger).

Doelstellingen

  • Zorgverleners in staat stellen om gegevens over een patiënt (bijvoorbeeld medicatie) op een eenvoudige manier te delen met andere zorgverleners. Zo ziet de apotheker bijvoorbeeld meteen welke medicatie de huisdokter heeft voorgeschreven en kan de thuisverpleger die medicatie foutloos toedienen.
  • Vitalink moet op die manier leiden tot meer samenwerking en minder administratie. En dus op termijn tot een betere zorg voor de patiënt.
  • Dat gebeurt met het volste respect voor de privacy en op een erg beveiligde manier via een digitaal platform.

Stand van zaken

Momenteel wordt Vitalink uitgerold via groepjes van gemotiveerde huisartsen, apothekers en verpleegkundigen die voor gedeelde patiënten medicatieschema's opladen in Vitalink. De startsessie vond plaats op 2 september in Brussegem.

De presentatie kan je hier terugvinden.

Voor meer info: zie http://www.vitalink.be/.