Valpreventie

Een op de drie 65-plussers valt minstens één keer per jaar. En zo’n valpartij heeft vaak nare gevolgen – gevolgen die je liever vermijdt.

Onder het motto “Het autootje van uw kleinzoon kan gevaarlijker zijn dan het verkeer” wil de Vlaamse overheid i.s.m. het Expertisecentrum Val- en Fractuur-preventie (EVV) ouderen dan ook laten stilstaan bij de mogelijke gevaren die vallen met zich meebrengt. Cijfers tonen immers aan dat een oudere 10 keer meer kans heeft om op de spoedgevallendienst te belanden omwille van een val dan als gevolg van een verkeersongeval. Ook de kans om gehospitaliseerd te worden is dubbel zo groot bij een valpartij.

Gelukkig kan je de kans op vallen makkelijk zelf verkleinen door actief te zijn en je veiligheid te verhogen. Hoe sneller je daarmee begint, hoe beter. Bekijk de filmpjes en ontdek hoe 'pijnlijke zaken' worden opgelost. Met deze tips in de hand voorkom je valpartijen. Begin er vandaag nog aan!

Referentiepersonen valpreventie

In 2010 leidde het EVV hulpverleners vier disciplines (huisarts, kinesitherapeut, ergotherapeut en verpleegkundige) op tot referentiepersonen valpreventie. De referentiepersonen spelen een voorname rol in de bekendmaking en verspreiding van de nieuwe praktijkrichtlijnen (thuis en in het Woon- en Zorgcentrum).

  • geven vorming over val- en fractuurpreventie bij ouderen, mono- of multidisciplinair aan huisartsen, ergotherapeuten, kinesitherapeuten en verpleegkundigen.
  • zijn binnen de eigen zorgregio consultant op het gebied van valproblematiek. Hulpverleners en organisaties kunnen terecht bij de referentiepersoon in hun regio voor inhoudelijke vragen met betrekking tot val- en fractuurpreventie.

Contacteer de referentiepersoon valpreventie voor onze regio:

Veerle Vanderniepen

Meer info

BOEBS (Blijf Op je Eigen Benen Staan)

Expertisecentrum val- en fractuurpreventie Vlaanderen

Artikel in belang van Limburg ter gelegenheid van de Week van de Valpreventie