Telefonische informatiedienst voor personen met een beperking

Onze dienst is een gratis informatie- en verwijzingsdienst voor personen met een beperking, hun familieleden, zorgverleners en andere geïnteresseerden.

Puzzel richt zich in eerste instantie naar personen (kinderen, volwassenen, senioren) die geen beroep doen op bestaande voorzieningen en diensten voor personen met een beperking. Het is een dienst waar mensen vrijblijvend en anoniem terecht kunnen om informatie te vragen, die mensen tracht op de juiste weg te zetten en hen eventueel verwijst naar de meest aangepaste dienst. Het gaat hier vooral over mensen die de bestaande kanalen in het welzijnswerk of de bestaande gehandicaptenzorg niet kennen.

Ten tweede wil onze dienst informatie geven aan diensten die werkzaam zijn in de reguliere dienstverlening.
Puzzel wil een informatiedienst zijn waar andere beroepskrachten zich kunnen bevragen rond wetgeving, regelgeving en sociale voorzieningen voor personen met een beperking.